game GoPet - Phiên bản mùa xuân
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
gopet_Full.apk ( Phiên bản 1.2.4 , Phiên bản Android 1.2.4 )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
goPet.jar ( Phiên bản , Phiên bản Java 1.2.4 hỗ trợ mọi dòng máy )