Hiên Viên Kiếm
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
HienVienKiem.apk ( Phiên bản 2.30 , Các dòng Android cao cấp ) HienVienKiemxy.apk ( Phiên bản 2.30 , Các dòng Android phổ thông (Galaxy Y) )