IOnline
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
iOnline.apk ( Phiên bản 3.0.8.2 , Phiên bản 3.0.4.2 cho máy Android )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iOnline.ipa ( Phiên bản 15 , Phiên bản 3.0.4.2 cho máy IPhone, IPad, IPod )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iOnline.jar ( Phiên bản , Phiên bản 3.0.2 cho máy Java, Nokia, Samsung, Sony Ericsson )