Ivegas
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
iVegas.apk ( Phiên bản 1.2.0.2 , )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iVegas.ipa ( Phiên bản , )