Game iWin
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
iWin.apk ( Phiên bản 4.3.9 , Phiên bản Android 4.3.9 cho tất cả các loại màn hình )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iWin.ipa ( Phiên bản 4.2.5 , Phiên bản 4.2.2 iOS )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iwin.jar ( Phiên bản , Phiên bản 2.9.6 Java )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iWinOnline.zip ( Phiên bản , Phiên bản Máy Tính PC )