Game iWin
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
iWinOnline.apk ( Phiên bản 4.7.2 , )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iWin.ipa ( Phiên bản 4.2.5 , Phiên bản 4.2.2 iOS )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
iWinOnline.jar ( Phiên bản , )