Làng Vui Chơi
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
LangVuiChoi.apk ( Phiên bản 6 , )
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
LangVuiChoi.ipa ( Phiên bản , cho máy Iphone, Ipad )