Q Chém gia súc
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
ChemGiaSuc.apk ( Phiên bản 1.1 , )