Q Tốc độ chết người
Không tìm thấy : TocDoChetNguoi.apk
» Nếu không tự động tải, bạn hãy chọn file phù hợp với điện thoại của mình
**lưu ý: xóa phiên bản cũ nếu cài đặt bị lỗi
TocDoChetNguoi.apk ( Phiên bản 1.1.4 , )